Genom vår långa erfarenhet av import från USA,
har vi etablerat de nödvändiga kontakter som
behövs för en smidig logistik.

Vi importerar regelbundet med flyg och
lastar dessutom egna containrar.